Youngstown Shoot 2014
Youngstown Shoot 2014
Doug Kale, photographer
1/10